Chirurgia stomatologiczna kojarzy się tylko i wyłącznie z brutalnym usuwaniem zębów, bólem, tymczasem wcale nie musi tak być.

Jestem zdania, że już na etapie usuwania zębów, oczywiście w sytuacji gdy wszystkie inne możliwości lecznicze zostały wykorzystane lub w sytuacji gdy nie da się już leczyć zęba należy myśleć o uzupełnieniu brakującego zęba. W związku z tym sam zabieg chirurgiczny powinien być przeprowadzony bardzo delikatnie, mając na uwagę stan tkanki kostnej, żeby można było bez problemów wprowadzić implant zębowy. 

Każdy zabieg chirurgiczny powinien zostać dokładnie przemyślany i zaplanowany, żeby uniknąć problemów w przyszłym leczeniu protetycznym , dlatego w Orto-Dental Clinic, nowoczesnej klinice stomatologicznej w Częstochowie jesteśmy w stanie wykonać zdjęcia pantomograficznym, CBCT czyli tomografie komputerową o różnym polu obrazowania: od małego pola 4x4 cm do oceny pojedynczego zęba do pola 16x9 cm czyli do szerokiej diagnostyki zatok szczękowych. 

W miejsce po usuniętym zębie, na tej samej wizycie możemy wykorzystać osocze i fibrynę bogatopłytkową, materiały kościozastępcze itp. mając na celu zachowanie odpowiedniego podłoża protetycznego.

W Orto-Dental Clinic wykonujemy zabiegi usunięcia wędzidełka wargi górnej, gingiwektomi - czyli usunięcia nadmiaru dziąseł przy zębach, które tego wymagają, co ma na celu przywrócenie ładnego i harmonijnego uśmiechu. Zabiegi tego zakresu najczęściej wykonujemy laserem diodowym PIOON S1 Blue.

Dlaczego laser ? Użycie lasera stomatologicznego powoduje szybszą regeneracje tkanek, mniejszy obrzęk, bezkrwawy zabieg.