Leczenie implantologiczne składa się z dwóch etapów, pierwszym z nich jest część chirurgiczna, kolejnym część protetyczna wykonywana najczęściej od 3 miesięcy do 6 miesięcy od momentu przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego.

Faza chirurgiczna polega na wszczepieniu implantu do tkanki kostnej. Planowanie leczenia  czyli umiejscowienie, długość i szerokość wszczepu, ocena tkanki kostnej czy potrzeba dodatkowych zabiegów odbywa się na podstawie tomografii komputerowej, po wcześniejszym zebraniu wywiadu i badaniu klinicznym.

ct przed

Obraz tomografii komputerowej obrazuje pęknięcie zęba po leczeniu kanałowym. Ze względu na niekorzystny przebieg złamania, stan tkanek okołowierzchołkowych ząb zakwalifikowano do ekstrakcji. Jako metodę leczniczą wybrano wspólnie z pacjentem wszczepienie implantu. Zdecydowano się na jednoczasowe usunięcie korzenia zęba i implantację natychmiastową.

ct po

Po zabiegu wykonano tomografię kontrolną celem oceny prawidłowego umiejscowienia wszczepu.  Od momentu zakończenia części chirurgicznej wskazane jest odczekanie od 3 do 6 miesięcy w celu połączenia się powierzchni implantu z tkanką kostną - tzw. osteointegracja. Po tym czasie można przystąpić do odbudowy brakującego zęba polegającej na wykonaniu korony.

IMG 9665a

IMG 9663