Leczenie implantologiczne składa się z dwóch etapów, pierwszym z nich jest część chirurgiczna, kolejnym część protetyczna wykonywana najczęściej od 3 miesięcy do 6 miesięcy od momentu przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego. 

Faza chirurgiczna polega na wszczepieniu implantu do tkanki kostnej. Planowanie leczenia  czyli umiejscowienie, długość i szerokość wszczepu, ocena tkanki kostnej czy potrzeba dodatkowych zabiegów odbywa się na podstawie tomografii komputerowej, po wcześniejszym zebraniu wywiadu i badaniu klinicznym.

ct przed

Opis przypadku : Obraz tomografii komputerowej obrazuje pęknięcie zęba po leczeniu kanałowym. Ze względu na niekorzystny przebieg złamania, stan tkanek okołowierzchołkowych ząb zakwalifikowano do ekstrakcji. Jako metodę leczniczą wybrano wspólnie z pacjentem wszczepienie implantu. Zdecydowano się na jednoczasowe usunięcie korzenia zęba i implantację natychmiastową.

ct po

Po zabiegu wykonano tomografię kontrolną celem oceny prawidłowego umiejscowienia wszczepu.  Od momentu zakończenia części chirurgicznej wskazane jest odczekanie od 3 do 6 miesięcy w celu połączenia się powierzchni implantu z tkanką kostną - tzw. osteointegracja. Po tym czasie można przystąpić do odbudowy brakującego zęba polegającej na wykonaniu korony.

IMG 9665a

IMG 9663